ajedrez

Els escacs tenen un potencial educatiu que transcendeix la seva simple pràctica.

Dins l’àmbit intel·lectual, cal destacar l’augment de la capacitat d’atenció i concentració, la millora del raonament lògic i de la memòria. Aspectes que incideixen positivament en la millora del rendiment escolar. A més, es potencien substancialment la creativitat, la imaginació i la intuïció. Es treballa l’orientació espai-temps i es millora l’expressió verbal.

Independent de si es guanya o es perd una partida, l’escaquista augmenta l’autoestima, ja que va constatant que milloren les seves capacitats intel·lectuals i d’autocontrol emocional.

Els nostres materials didàctics  tenen el suport de la Federació Internacional d’Escacs (FIDE) i la nostra metodologia permet  que qualsevol nen pugui aprendre i gaudir dels avantatges dels escacs.