Tècniques d’aprenentatge.

Tècniques d’aprenentatge.

Tècniques d’estudi

INTRODUCCIÓ:

De tècniques d’estudi en podríem trobar de moltes, des de l’atenció a les conferències, passant per l’organització, el maneig de llibres, el disseny, l’esquema, etc.
A Inventtia fem una selecció de les fonamentals per treballar-les de forma intensiva. Posteriorment treballem les més específiques per augmentar el rendiment dels nostres alumnes.

Us deixem un resum de quines són les estratègies que treballem:

ESTRATÈGIES D’APRENENTATGE

1) Les condicions prèvies:

1.1. La motivació

1.2. L’organització

 2) Tècniques per a millorar la recepció de la informació:

2.1. L’actitud a classe

2.2. La lectura

 3) Tècniques per a millorar l’elaboració de la informació:

3.1. Les idees principals

3.2. El subratllat

3.3. L’esquema

3.4. El resum

4) Tècniques per a millorar la transmissió de la informació:

4.1. El repàs

4.2. La preparació d’exàmens

4.3. Després de l’examen