INVENTTIA | ACTIVA LA MENTE

Blog de noticias

7 abr. 2014

Coaching educatiu. Com s’articula?

/
Publicat per
/
Comentaris0

El bon professor coach realitza dues tasques molt importants i ben diferenciades:

  1. Fa preguntes poderoses.

D’aquesta manera l’alumne pot cercar el seu camí.

  1. Escolta de forma activa i empàtica.

L’alumne veu que realment ens interessa allò que ens diu i comunica.

El coaching educatiu es pot fer de forma personal, és a dir, cara a cara, o de forma grupal. Quan es fa de forma grupal, s’ha de fer mitjançant el petit grup o la gestió de l’aula.  En aquest cas ens podem trobar a un professor mediador o coordinador de l’aula.

Hem de tenir en compte que un professor-coach ha d’animar l’alumnat a que investigui i obtingui el seu rendiment màxim. L’alumne ha d’entendre i interioritzar per si mateix que “Ell és el guionista de la seva vida”.

Coaching educatiuEn una conversa tipus coaching, s’ha de generar una atmosfera inspiradora. Per aconseguir-la s’ha de portar la conversa des de la valentia, la intel•ligència i l’afecte.
Ja que s’ha de aconseguir que l’altre, a força de investigar quin és el seu camí, es faci preguntes i sigui capaç d’omplir el seu depòsit de benzina, entenent que les emocions positives són el combustible que ens fa anar cap a endavant. Per tant, hem d’aconseguir que l’altra persona surti reforçada de la conversa entre coach i alumne.

A fi i efecte, cal fer una bona gestió de les emocions. Un docent coach ha de ser capaç de treballar en diferents àmbits, tals com la resta de companys docents, els alumnes, el grup classe, i l’entorn existent fora del centre educatiu. Principalment les famílies i amics.

Un docent ha de dominar la intel•ligència emocional. Això es deu a que un docent pot contagiar emocions positives i negatives. No cal dir que la funció del coach és provocar que l’alumne, a través de la conversa, generi les primeres.

Però què podem fer en el moments en els quals sorgeixen les dificultats?

Un professor coach pot:

– Deixar-se portar per l’entorn (actitud passiva)
– Queixar-se i no fer res (actitud reactiva)
– Convertir la dificultat en un repte i donar el 100% en el dia a dia (actitud proactiva)

Coaching educatiu Sempre ens mourem en el tercera alternativa, convertint un inconvenient en un estímul. Així, per mitjà de l’acció, i tenint molt clar que les circumstàncies depenen en gran mesura de les nostres actuacions, definirem els objectius que vulguem aconseguir, sempre tenint en compte que han de ser assolibles.

És important tenir clar que a major dificultat, major ha de ser el repte. Tanmateix no tots els alumnes estan preparats per segons quines dificultats i, com es lògic, un professor coach ha de saber en quin escenari es mou el seu alumne, i acompanyar-lo sense pressionar-lo.

Dos dels valors fonamentals que ha d’entendre l’alumnat són els de l’autenticitat i la creativitat. L’alumne ha de ser ell mateix, ha de viure la seva vida, no la dels demés. A fi i efecte de situar a  l’alumnat en aquesta realitat se’l pot estimular amb frases com les que reprodueixo a continuació:

– El principal valor estratègic és ser un mateix. Per aconseguir-ho s’ha de tenir “Co…”  (Coratge)

– Hom ha de viure la seva vida, i no la dels altres. Cadascú ha de definir la seva pròpia estratègia a seguir i deixar de copiar la dels altres. Perquè “Tú ets el protagonista de la teva vida”

– La felicitat no és l’absència de pors i recances. Quan tot a la vida va bé, és que ens estem deixant coses a banda. La por es necessària i es pot transformar en inquietud i en ganes de millorar cada dia.

Deixa de lliutar contra l’institut, o els professors. Canvia, evoluciona, o millor encara, canvia l’institut o canvia als professors. Demostra’ls el que ets capaç de fer.

–  Fer el que vols fer en si mateix és tot un èxit. Quan un treballa des de l’excel·lència, gaudint contínuament d’allò que du a terme, es pot especialitzar en allò que li agrada fer, en allò que li apassiona. Un pot  entrenar a consciència i ensenyar-li a tothom lo virtuós que ha arribat a ser.

[latest_posts header=”Coaching” limit=”3″ category=”1″]

Enviar ocmentari