INVENTTIA | ACTIVA LA MENTE

Blog de noticias

7 abr. 2014

Què és el coaching educatiu?

/
Publicat per
/
Comentaris0

És un procés d’acompanyament adreçat a qualsevol persona que tingui una necessitat de realitzar un canvi en els seus estudis o en la seva vida personal.

És un mètode basat en l’escolta activa i en actuar com a mirall perquè sigui el propi alumne el que descobreixi les respostes i les solucions que anhela.

Està basat en 5 fases:

5-fases-coaching

Aquesta metodologia facilita que l’alumne experimenti un canvi a tots els nivells. Que es situï en un nou entorn. Més responsable, més autònom, i sobretot, més competent i segur de si mateix. Veiem ara, diferents aspectes que poden conviure en el si d’ un alumne abans i després del procés de coaching educatiu.

5-fases-abants-despres-coaching

Si entrem a analitzar una mica més aquests aspectes podem afirmar que el coaching educatiu:

 • És un procés d’acompanyament i d’orientació dels joves estudiants.
 • Optimitza el potencial de l’alumnat des de 3r d’ESO fins a la finalització de la Universitat.
 • Implica la descoberta de la motivació intrínseca, millorant l’organització del temps i el rendiment acadèmic.
 • Millora l’autoestima, l’empatia i l’assertivitat, afavorint les relacions amb un mateix i amb altres persones.
 • Crea un pla d’acció. Es prenen decisions que suposen la fixació d’objectius a curt i llarg termini. Partim del present i mirem cap al futur, establint uns indicadors per avaluar l’assoliment dels objectius proposats.
 • Amb el coaching l’alumnat creix assolint el seu rol com a  persona compromesa amb si mateixa i amb la societat.

Què fa un coach?

 • Escolta activament i fa preguntes poderoses per ajudar l’alumne a identificar les seves competències.
 • Fa de mirall provocant que l’alumne arribi a les seves pròpies conclusions.
 • Acompanya en tot moment l’alumne potenciant les seves capacitats i ajudant-lo a canviar les seves creences auto-limitadores per creences potenciadores.
 • Creu en l’autonomia de l’alumne. És per això que acompanya sense dir-li quina direcció ha de seguir. Inspira, suggereix i orienta, però amb prou humilitat per deixar el protagonisme a l’alumnat.

Què no fa un coach?

 • No dóna consells, no imposa el camí a seguir.
 • No fa cap tipus de teràpia. Si detectés la conveniència d’una, recomanaria immediatament a l’alumne l’assistència a un psicòleg clínic.
 • No pren decisions per l’alumnat, perquè implicaria establir limitacions.
 • No assumeix cap rol protector, ja que limitaria el potencial de l’alumnat.

 Per acabar, una frase que resumeix la tasca d’un coach:

 “El benefici més gran que podem fer als demés, no és mostrar-los nostra riquesa, sinó fer-los veure la seva pròpia”.
Johann Wolfgang von Goethe (pensador i literat alemany) frase que resumeix la tasca d’un coach:

 “El benefici més gran que podem fer als demés, no és mostrar-los nostra riquesa, sinó fer-los veure la seva pròpia”.
Johann Wolfgang von Goethe (pensador i literat alemany)

[latest_posts header=”Coaching” limit=”3″ category=”1″]

Enviar ocmentari