INVENTTIA | ACTIVA LA MENTE

Blog de noticias

7 abr. 2014

Què és el coaching per adults?

/
Publicat per
/
Comentaris0

Cada vegada està sonant al món empresarial la paraula “coaching”. Cada vegada és major la popularitat del coaching al nostre país. Per abordar la temàtica del coaching és bo fer-ho a traves de les següents preguntes: Qué és el coaching? Qué aporta el coaching a l’empresa o al client? Quins són els principals usos del coaching executiu i personal? I, per acabar, quins són els beneficis del coaching executiu i personal?

Pel que fa a la primera pregunta: Què és el coaching? La metodologia del coaching té el seu origen en la disciplina utilitzada per Sòcrates en l’antiga Grècia (Sòcrates vas ser el primer coach de la història). Sòcrates utilitzava fonamentalment el diàleg i les preguntes amb els seus alumnes per provocar que ells mateixos fessin una reflexió  a la recerca de la presa de consciència i l’adquisició d’un nou coneixement orientat a la presa de decisions i consecució d’objectius.

En l’actualitat, el coaching és l’eina més poderosa per millorar el rendiment de les persones i de les organitzacions. Amb el coaching, el client o coachee augmenta el seu coneixement, augmenta el seu rendiment i millora la seva qualitat de vida. Avui dia el coaching està entrant cada vegada més al món de les empreses i de les persones, doncs cada vegada són més les persones i executius o empresaris que sol·liciten l’ajuda d’un coach per millorar tant la seva vida personal com la professional. En camps, com l’esport, és normal veure als esportistes de més alt nivell, i que estan obtenint magnífics resultats (Rafael Nadal i Michael Phelps són alguns exemples), recórrer a la presència no solament d’un preparador físic sinó també d’un coach per la preparació mental.

Coaching educatiu

Existeixen moltes definicions sobre coaching, però la més aclaridora és la pertanyent a la International Coach Federation (ICF) que és l’associació internacional més important en coaching. Per la ICF, “el coaching consisteix a treballar juntament amb els coachees en un procés creatiu i estimulant que els serveixi d’inspiració per maximitzar el seu potencial personal i professional”. Una altra bona definició de coaching és l’esmentada per John Whitmore. Segons Whitmore, el coaching “consisteix a ajudar a algú a pensar per sí mateix, a trobar les seves respostes, a descobrir dins de sí el seu potencial, el seu camí a l’èxit (…) sigui en els negocis, en les relacions personals, en l’art, l’esport, el treball (…)”

Un dels errors més comuns i, que ha portat a confusió, ha estat la traducció al català de la paraula “coaching”. Ha estat traduïda erròniament com a “entrenament”. Aquesta similitud és un greu error, ja que el coach no entrena al client o coachee. El coach no l’orienta ni li dóna consells. El coaching no s’ha d’entendre com a “entrenament” sinó que és sinònim d’ “aprenentatge”. La finalitat del coach no és la de “entrenar” al coachee sinó que promou la reflexió en el client perquè sigui ell qui trobi noves alternatives i possibilitats per millorar les seves accions i, en conseqüència, aconseguir el seu objectiu, solucionar el seu problema o millorar els seus resultats.

El coach no aconsella ni orienta al client perquè el coaching parteix de la idea que el coachee compta amb tot el necessari per aconseguir els seus objectius. És a dir, ningú millor que el client respecte del coneixement de si mateix, ningú millor que el client coneix la seva empresa, ningú millor que el client coneix el problema a solucionar, i per tant, ningú millor que el client coneix la solució o la resposta per assolir el seu objectiu. El coach, mitjançant la reflexió, per mitjà de preguntes poderoses, ajuda al client a adonar-se del que no està veient. L’ajuda amb “els seus punts de ceguesa”, i és llavors quan el client pot descobrir una altra forma de veure les coses. Consegüentment, li aportarà noves solucions, que estaven allà, però que abans senzillament no veia, i per tant tenia dificultats per aconseguir l’objectiu que pretenia.

Existeix també la idea errònia que s’ha de recórrer a un procés de coaching quan hi ha un problema personal o professional. Tanmateix, això no és així ja que el coaching és, per sobre de tot, una eina de desenvolupament per aconseguir l’excel·lència personal i/o professional. Una persona només ha voler fer un canvi a la seva vida per adreçar-se a un coach i iniciar un procés d’acompanyament.

Per acabar, hi ha una frase d’en Goethe que defineix clarament la missió del coach: “El millor que es pot fer pels demés no és mostrar-los les teves riqueses sinó fer-los veure les seves”. Aquest és el paper fonamental del coach.

[latest_posts header=”Coaching” limit=”3″ category=”1″]

Enviar ocmentari