INVENTTIA | ACTIVA LA MENTE

Art

art

El programa d’art està pensat  per donar impuls a la creativitat i l’expressió artística gràcies a un viatge per la historia del art.

A la vegada que els nens i nenes experimenten amb diferents tècniques i materials aprenen a conèixer i a gaudir amb les formes d’expressió artístiques de les diferents èpoques i cultures.

D’aquesta manera s’estimula la fluïdesa i la flexibilitat del pensament, característiques pròpies de la creativitat.
Les experiències artístiques no solament són importants pel que aporten al procés evolutiu, sinó perquè potencien el desenvolupament de l’autoafirmació i l’ autoestima.