INVENTTIA | ACTIVA LA MENTE

Avis Legal

Informació legal de l’empresa.

En compliment amb el que es disposa en la Llei Orgànica de Protecció de Dades: LOPD, li garantim la confidencialitat de les seves dades personals. Cap dada que ens proporcioni serà compartit amb organització, empresa aliena o persona diferent a nosaltres.

D’acord amb el que es disposa en l’article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), s’informa a tots els nostres usuaris i visitants sobre la informació legal relativa a l’empresa propietària del portal situat en l’adreça d’Internet www.inventtia.com.

Raó Social: Inventtia Projectes Educatius S.L.
Domicili: C/ Canyelles 4 Baixos dret. 08800 Vilanova i la Geltrú
Telèfon: 93 171 90 96
Correu electrònic: info@inventtia.com
C.I.F: B-66227273

Propietat intel•lectual de la web.

Tots els drets de propietat intel•lectual del contingut d’aquesta pàgina web, el seu disseny gràfic i els seus codis font personalitzats, són titularitat exclusiva d’ INVENTTIA PROJECTES EDUCATIUS S.L., corresponent-nos l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos.

Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa d’ INVENTTIA PROJECTES EDUCATIUS S.L. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en aquest web site estan protegits per llei.

Contingut de la web i enllaços.

En INVENTTIA PROJECTES EDUCATIUS S.L. no ens responsabilitzem del mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra web www.inventtia.com, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza.

Tampoc assumim cap responsabilitat per la informació continguda a les pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir per enllaços o cercadors des de la web www.inventtia.com.

Actualització i modificació de la pàgina web.

INVENTTIA PROJECTES EDUCATIUS S.L. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el seu lloc web www.inventtia.com, i la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir responsabilitat alguna per això.

Indicacions sobre aspectes tècnics.

En INVENTTIA PROJECTES EDUCATIUS S.L. no assumim cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o fallades en els equips informàtics, no imputables a la nostra Societat, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet , així com de danys que poguessin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il•legítimes fos del control d’ INVENTTIA PROJECTES EDUCATIUS S.L.

També quedem exonerats de tota responsabilitat davant possibles danys o perjudicis que pugui sofrir l’usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilitem quan escaigui de fonts alienes a nosaltres.

Tractament de dades de l’usuari.

En compliment de l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, INVENTTIA PROJECTES EDUCATIUS S.L., informa als seus clients que quants dades personals li facilitin no seran cedits a tercers sense autorització expressa de les persones afectades.

La finalitat d’aquest fitxer és facilitar la tramitació de les comandes i enviar ofertes comercials en el futur sobre productes i serveis que puguin resultar d’interès als nostres clients.

INVENTTIA PROJECTES EDUCATIUS S.L. garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. D’aquesta manera, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure guardar-los i adoptar totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. Per tant, tota la informació sobre els nostres clients no serà utilitzada amb propòsits comercials ni serà cedida a tercers.

Els clients d’INVENTTIA PROJECTES EDUCATIUS S.L. podran en tot moment exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, comunicant-ho per escrit a la nostra adreça de correu electrònic info@inventtia.com.

Seguretat en els accessos.

L’accés a les pàgines a través de les quals el client d’ INVENTTIA PROJECTES EDUCATIUS S.L. consulti dades personals, sol•liciti informació complementària o contracti algun dels productes que oferim es realitza a través de línia segura INVENTTIA PROJECTES EDUCATIUS S.L.

Legislació i jurisdicció aplicables.

Amb caràcter general, les relacions amb els nostres clients, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en la nostra web, estan sotmeses a la legislació i la jurisdicció espanyola.

Política de Privadesa

Els usuaris poden consultar la nostra Privadesa i Política de Cookies referent a les cookies i si ho desitja pot veure més informació sobre les cookies.

Els usuaris de la nostra web són conscients de tot l’exposat i ho accepten voluntàriament. Si volen fer algun comentari o suggeriment, poden utilitzar el nostre e-mail de consulta info@inventtia.com.