INVENTTIA | ACTIVA LA MENTE

Música

musica-inventtia
La relació entre la música i el  desenvolupament del cervell  resulta molt beneficiosa  no tant sols a nivell professional, també a nivell bàsic. Els resultats s’aprecien a partir del 15 mesos.

La música per exemple, millora la competència matemàtica i lingüística ja que combina habilitats com  entendre els patrons rítmics, la durada de cada nota o la codificació a llenguatge musical i activen les mateixes zones que es fan servir per  resoldre problemes o per la lectoescriptura.

En el cas dels adults els beneficis es centren en el augment de la massa del cos callós, es a dir augmenten les connexions entre els dos hemisferis. Això permet realitzar activitats “ multimodals” que impliquen estímuls visuals, auditius i emocionals ja que un músic ha de ser capaç de llegir una partitura i traduir-la en una sèrie de moviments.

A Inventtia hem desenvolupat programes innovadors  i fem servir  els últims avenços en educació musical com el programa finlandès SONG-HI©  basat en les noves tecnologies.

La nostra formació inclou llenguatge musical, pràctica instrumental ,harmonia i ritme. Tenim programes des de els nivells d’iniciació a partir dels 4 anys fins a programes avençats.