INVENTTIA | ACTIVA LA MENTE

Psicopedagogia i Coaching

En Inventtia el nostre equip multidisciplinari d’especialistes en psicologia, pedagogia i coaching educatiu, ofereix un ampli servei que s’adapta a les necessitats de cada alumne i família.

La detecció primerenca de determinades dificultats d’aprenentatge i l’abordatge conjunt resulta fonamental per a ajudar a superar-les amb èxit.

Cada nen aprèn d’una forma diferent, en Inventtia els ajudem a trobar aquesta motivació i aquestes tècniques perquè l’aprenentatge sigui òptim.

DIFICULTATS DE L'APRENTATGE

L’èxit educatiu és un procés global, la frustració per no obtenir els resultats desitjats pot portar al fracàs educatiu. Trencar les dinàmiques negatives és molt important per a avançar en les metes proposades.

Dificultats com la dislèxia, la discalcúlia o la falta d’atenció (TDAH), poden condicionar de manera determinant el procés d’aprenentatge i requereixen un abordatge primerenc per a millorar el rendiment.

El nostre equip de psicòlegs a partir dels informes previs o mitjançant proves diagnòstiques pròpies ( WISC-IV, PROLEC-R , etc.) realitzarem una evolució exhaustiva i desenvoluparem complet pla de treball.

TRASTORN DE CONDUCTA

Sobretot, en l’adolescència, poden donar-se determinades conductes difícils d’abordar parell les famílies com poden ser actituds desafiadores contínues, agressivitat, addiccions…

El nostre equip us ajudarà a detectar les possibles causes i mitjançant un abordatge conjunt, a buscar solucions a aquestes dificultats per a restablir l’equilibri emocional i afectiu tan necessari per al creixement personal.

HABILITATS SOCIALS

A partir de la nostra àmplia experiència amb alumnes amb TEA i TDAH, en Inventtia hem desenvolupat un enfocament innovador per a treballar les habilitats socials.

Tenim grups de treball a partir de dinàmiques com a jocs de rol, teatre o escacs on la integració és un principi fonamental. Els alumnes es troben amb situacions reals d’interacció amb altres companys i a partir d’aquí treballem els objectius previstos.

BULLYING I REGULACIÓ DE XARXES SOCIALS

Disposem de programes específics per a abordar casos d’assetjament escolar i per a ajudar a les famílies en la regulació de les xarxes socials.