INVENTTIA | ACTIVA LA MENTE

Què volem?

PROJECTE EDUCATIU

INVENTTIA és una empresa dedicada a la formació cognitiva i emocional dels infants i joves des de la perspectiva de la Teoria de les Intel·ligències Múltiples d’en Howard Gardner i l’enfocament d’aprenentatge competencial, que són la base dels estàndards internacionals de referència avaluats en proves com  PISA o les proves que es realitzen per als programes d’excel·lència com el CIM-Cellex.

Volem donar formació partint  de la recerca de la motivació interna  i  la potenciació de l’esforç continu generat per la cultura de l’excel·lència.

L’alumne que es forma a INVENTTIA comptarà amb una detecció dels seus punts forts i febles i, a partir d’aquí, iniciarà un procés de millora contínua que el durà a optimitzar el seu rendiment acadèmic i personal.

No es tracta només de treure bones qualificacions, es tracta d’aprendre a enfrontar-se als nous reptes acadèmics i professionals d’una societat en continu canvi.

Tot això es fa en un ambient proper, segur, de confiança. Un ambient familiar on els formadors són referents amb ascendència sobre l’alumnat.