INVENTTIA | ACTIVA LA MENTE

Robòtica i Programació

robotica

 

La robòtica educativa és un recurs eficaç per al treball  simultani de diferents competències: lògica-matemàtica, lingüística, científica, digital, etc.

Saber programar i codificar permetrà als nois i noies crear jocs, animacions, imatges en 3D, dirigir robots… En definitiva, una nova manera d’expressar-se i comunicar-se sense necessitat de ser programadors professionals.

El desenvolupament de les competències STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) és un dels objectius fonamentals de la Unió Europea per l’any 2020, ja que serà una de les qualificacions professionals imprescindibles per accedir al mercat laboral del futur.